Tính năng bắc đẩu truyền công thuật

09:04 AM [4/9/2021]

Nhằm giúp cho quý đồng đạo có được những sự hỗ trợ tốt nhất và những giậy phút đáng nhớ trên hành trình bôn tẩu, Bổn Trang xin ra mắt hoạt động Bắc Đẩu Truyền Công Thuật. Từ hoạt động này quý đồng đạo có thể cùng nhau chia sẻ điểm kinh nghiệm với bằng hữu của mình và có những niềm vui bất ngờ trên hành trình bôn tẩu.

Thời gian bắt đầu

Hoạt động diễn ra từ sau bảo trì thứ Hai - ngày 24/05/2021.

Sử dụng thông qua (Tính năng Ủy Thác)

Quá trình truyền công

Chuẩn bị

Các thành viên phải thỏa điều kiện yêu cầu:

 • - Trong cùng một tổ đội.
 • - Đẳng cấp 80 trở lên.
 • - Các thành viên phải đứng gần vị trí của đội trưởng.

Tiến hành truyền công

 • Đội trưởng kích hoạt truyền công thông qua đạo cụ Tính Năng Ủy Thác.
 • Mỗi 15 giây tính từ lúc kích hoạt, đội trưởng sẽ nhận kinh nghiệm tương ứng với số thành viên truyền công, công thức được tính như sau:

Đối tượng

Kinh nghiệm

Tiêu hao

Đối tượng luyện công bình thường 30.000 x số thành viên thỏa điều kiện truyền công 16 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn
Đối tượng truyền công bình thường - 90.000 kinh nghiệm & 04 phút Bạch Câu Hoàn

Lưu ý

 • - Các thành viên thỏa các điều kiện yêu cầu phải trong cùng 1 tổ đội và đứng gần nhau.

 • - Chỉ có thể kích hoạt truyền công trong các Đại Thành Thị (Hoa Sơn, Minh Nguyệt Trấn, Khu Vực Bang, Đào Hoa Đảo).

 • - Quá trình truyền công sẽ dừng lại khi trong tổ đội không có thành viên nào đủ điều kiện truyền công hoặc thay đổi vị trí tổ đội trưởng.

 • - Nhân vật không thể mở cửa hàng trong quá trình truyền công.

 • - Nhân vật truyền công bình thường có thể truyền tối đa 99.000.000 điểm kinh nghiệm trong một ngày.

 • - Nhân vật luyện công bình thường có thể nhận tối đa 50.000.000 điểm kinh nghiệm trong một ngày.

Nhân vật truyền công(viền đỏ) - Nhân vận luyện công(viền vàng)

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: