Hoạt động đoán hoa đăng

01:03 PM [22/3/2016]

Thời gian & điều kiện tham gia

  • Thời gian diễn ra: mỗi ngày có 2 đợt (11 & 19 giờ)
  • Điều kiện tham gia: nhân sĩ cấp 50 trở lên
  • Vị trí xuất hiện: Thanh Thành Sơn, Hoa Sơn

Hướng dẫn tham gia

  • Đến thời gian xuất hiện, người chơi hãy đến vị trí có thông báo trên tần số hệ thống để tìm Hoa Đăng để đối thoại xin trả lời câu hỏi.
  • Bằng hữu sẽ nhận được phần thưởng khi trả lời đúng hoặc đúng liên tiếp 3 lần.

Hoa Đăng xuất hiện 

Phần thưởng

  • Khi trả lời đúng sẽ nhận được điểm kinh nghiệm, các loại vật phẩm gồm có Phúc Duyên, Tiên Thảo Lộ, Bách Quả Lộ, Thiên Sơn Bảo Lộ. 

Một số lưu ý khi tham gia

  • Mỗi nhân vật chỉ được trả lời tối đa 40 câu hỏi/ngày dù đúng hay sai.
  • Hoa đăng chỉ tồn tại trong vòng 60 phút tính từ lúc thông báo xuất hiện.

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: