Sự kiện Giải Nhiệt Mùa Hè

03:18 AM [1/7/2022]

 

 • Thời gian02/07/2022 - 05h30 ngày 02/08/2022.
 • Tên sự kiện: Giải Nhiệt Mùa Hè.
 • Đối tượng: Nhân sĩ cấp 50 trở lên.

NPC & Vật phẩm liên quan

   

Võ Lâm Thiên Tuyệt
Lãnh Nguyên Soái

 • Vị trí: Minh Nguyệt Trấn(đi từ Võ Lâm Truyền Nhân)
 • Công dụng:
  • Làm kem Dâu.
  • Làm kem Socola.
  • Mua kem Socola.

 

Vật phẩm

Hình ảnh Nguồn gốc & công dụng Tính chất
Võ Lâm Thiên Tuyệt
Hộp Quà Mùa Hè
Tham gia hoạt động để nhận(xem chi tiết bên dưới).
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 1000, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 03-08-2022.
Huy Hiệu Tân Binh
Đá Tuyết
Mở từ Hộp Quà.
Huy Hiệu Tướng Sĩ
Kem
Mở từ Hộp Quà.
Huy Hiệu Tân Binh
Sữa
Mở từ Hộp Quà.
Huy Hiệu Tướng Sĩ
Socola
Mở từ Hộp Quà.
Huy Hiệu Tân Binh
Dâu Tây
Mở từ Hộp Quà.
Huy Hiệu Đại Tướng
Kem Dâu
 • Sử dụng tối đa 1000 Kem Dâu/nhân vật/sự kiện.
 • Sử dụng tối đa 1000 Kem Socola/nhân vật/sự kiện.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng 1000, ném ra, bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Hạn dùng: 00h00 ngày 03-08-2022.
Huy Hiệu Sao Vàng
Kem Socola

 

(*) Tham gia các tính năng sau để thu thập Hộp Quà:

Tính năng Điều kiện nhận thưởng Hộp Qùa
Vận tiêu Hoàn thành nhiệm vụ 50
Thiên Bảo Khố Hoàn thành nhiệm vụ 30
Tống Kim Kết thuc trận đưa ra ngoài 50
Vượt Ải Hoàn thành vượt ải 30
Phong Lăng Độ Kết thúc Thủy Tặc Đầu Lĩnh 30
Săn Sát thủ Tiêu diệt 1 boss sát thủ 10
Dã tẩu Hoàn thành nhiệm vụ 10

 

Công thức làm Kem

Công thức Thành phẩm
Đá Tuyết(x5) + Kem(x5) + Sữa(x5) + Dâu Tây(x5) + 15 vạn lượng Kem Dâu
Đá Tuyết(x5) + Kem(x5) + Sữa(x5) + Socola(x5) + Socola(x5) + 1 xu Kem Socola

Phần thưởng

Kem Dâu

Sử dụng Kem Dâu sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 20.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.

Kem Socola

Sử dụng Kem Socola sẽ nhận thưởng đồng thời:

 • Nhận được 6.800.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn.
 • Có cơ hội nhận được 1 vật phẩm trong danh sách bên dưới.
Phần thưởng ngẫu nhiên
Xá lợi kim đơn Lục thủy tinh
Lam thủy tinh Tử thủy tinh
Tinh hồng bảo thạch Long huyết hoàn
Lung linh quyển Cẩm tú quyển
Lung linh quyển Đại thành bí kiếp 90
Bí kiếp môn phái 90 Lệnh bài phong lăng độ
Thiên sơn bảo lộ Tiên thảo lộ
Quế hoa tửu Bách quả lộ
Tẩy tủy kinh Võ lâm mật tịch
Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường Nhu Tình Thục Nữ Hạng Liên
Nhu Tình Phụng Nghi Giới Chỉ Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội
An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
[Thiên Tuyệt]Vinh Diệu Chi Y(UY SƠN & Cụm 2 không có) [Thiên Tuyệt]Tinh Chuẩn Chi Ngoa(UY SƠN & Cụm 2 không có)
[Chiến Công Anh Hùng]Minh Nguyệt Kết(UY SƠN & Cụm 2 không có) [Chiến Công Anh Hùng]Thiền Quyên Liên(UY SƠN & Cụm 2 không có)
Trang Bị Hoàng Kim(UY SƠN & Cụm 2 không có) Mở Rộng Rương Lệnh Bài
Huyết Chân Đơn(UY SƠN & Cụm 2 không có) Ngựa 80 vĩnh viễn
Trang bị An Bang thời hạn 15 ngày(TT6 & 7 không có) Trang bị Định Quốc thời hạn 15 ngày(TT6 & 7 không có)
Mở Rộng Hành Trang Lệnh Bài Kem Trái Cây
Một trong 10 loại lắc, phi tốc dùng ngoài chiến trường Tối đa sử đụng nhận thêm 100 Huyết Chân Đơn(UY SƠN & Cụm 2 không có)

Phần thưởng mốc Kem Socola
Mốc 200 nhận mã bài ngựa 80 (30 ngày)
Mốc 400 nhận thiên sơn bảo lộ x30
Mốc 800 nhận quế hoa tửu x30

 

Hoạt động từ Kem Trái Cây

 • Vật phẩm: Kem Trái Cây nhận được ngẫu nhiên khi sử dụng Kem Socola  .
 • Khu vực sử dụng: Chỉ có thể làm kem ở khu vực bang hội.
 • Giới hạn: Mỗi ngày thưởng thức tối đa 5 lần.
 • Đẳng cấp yêu cầu: Phải là nhân vật từ cấp 85 trở lên.
 • Phần thưởng đối với Kem Trái Cây thường: mỗi lần thưởng thức nhận được 50.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn, nhận kinh nghiệm tối đa 150 lần/nhân vật.
 • Phần thưởng đối với Kem Trái Cây khổng lồ: mỗi lần thưởng thức nhận được 100.000.000 điểm kinh nghiệm cộng dồn, nhận kinh nghiệm tối đa 150 lần/nhân vật. (Muốn làm 1 ly Kem Khổng Lồ cần phải bỏ thêm vào Đá Tuyết,Kem,Sữa,Socola,Dâu Tây mỗi loại 500 vật phẩm).
 • LƯU Ý: SỐ LẦN NHẬN KINH NGHIỆM TỐI ĐA 150 LẦN ĐƯỢC TÍNH CHUNG CẢ 2 LOẠI KEM TRÁI CÂY, VẬY NÊN HÃY THƯỞNG THỨC CÀNG NHIỀU TRÁI CÂY KHỔNG LỒ CÀNG TỐT!! TRONG QUÁ TRÌNH THƯỞNG THỨC KEM KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN.

Lưu ý

 • Yêu cầu: Hành trang phải còn 1 ô trống.

 

 

Hành trình chinh phục thế giới Thiên Tuyệt Mobile, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: